Pelastuskoirakoe tukee pelastuskoirien koulutusta ja toimii osaltaan koirien ja niiden ohjaajien koulutustason mittaajana sekä osoittaa koulutuksen tason. Kaikki Palveluskoiraliiton kautta VIRTA-tarkastukseen tähtäävät koirakot suorittavat tämän kokeen ennen tarkastukseen osallistumista. Hyväksytysti suoritetetusta pelastuskoirakokeesta saa koulutustunnuksen PEKO-T (pelastuskoirien tasokoe).

Pelastuskoirakoe jakautuu kolmeen osa-alueeseen: hallintaan, jäljestämiseen ja henkilöhakuun. Kokeessa ei ole varsinaisia koeluokkia, mutta jälki- ja henkilöhakuosuuksissa on kummassakin kaksi eri tasoa, A-taso, joka on helpompi ja B-taso, joka on vaativampi. Koirakon tulee suorittaa kokeessa jommassa kummassa osuudessa vaativampi taso. 

Koe alkaa hallittavuusosilla, jossa testataan koiran pysymistä ohjaajalla hallinnassa vapaana ollessa, paikalla pysymistä, häiriövarmuutta ja irtaantumista.

Jos koira läpäisee hallittavuusosion, se jatkaa jälkiosuuteen. Jäljestyksessä koira työskentelee maavainuisesti etsien ihmisen kävelemää jälkeä. Kokeessa koiran tulee nostaa jälki, kyetä jäljestämään se ja ilmaisemaan matkalta esineitä. Jäljestämisessä on aikaraja ja koiran tulee ilmaista tietty määrä esineitä läpäistäkseen osion. Jälkikoiralta vaaditaan tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä ja jälkiuskollisuutta. Sen tulee pystyä nostamaan jälki, päättelemään jäljen oikea kulkusuunta sekä pysymään jäljellä häiriötekijöistä (eläimet, eläinten jäljet, muiden ihmisten risteävät jäljet) huolimatta.

Henkilöhaussa koiran tulee löytää määrätyltä etsintäalueelta kaikki maalihenkilöt ja ilmaista ne hyväksytysti ohjaajalleen. Henkilöhaussa koira työskentelee ilmavainuisesti etsien hakualueella olevan/olevien henkilön/henkilöiden hajua. Olosuhteista ja maastosta riippuen henkilön haju voi kulkeutua pitkiäkin matkoja, joten koiralta vaaditaan sinnikkyyttä hajulähteen paikallistamisessa. Sen tulee myös pystyä kulkemaan vaihtelevassa ja vaativassakin maastossa. Koiralta vaaditaan itsenäisyyttä ja kykyä työskennellä myös etäällä ohjaajastaan. Toisaalta sen tulee olla hyvin ohjaajansa hallinnassa ja ohjattavissa.