Pelastuskoiran kouluttaminen on pitkäjänteistä työtä ja viranomaistason pelastuskoiran kouluttaminen vie keskimäärin 3-4 vuotta. Koiran lisäksi myös koiranohjaajan tulee kouluttautua ja ylläpitää taitojaan jatkuvasti. Koiranohjaajalta vaadittavia taitoja koiran ohjaamisen ja lukemisen lisäksi ovat mm. yhteistyökyky, ensiaputaito, suunnistustaito sekä erilaisten etsintätaktiikoiden hallitseminen.

Pelastuskoiran tulee olla terverakenteinen ja muutoinkin terve koira, jonka fyysiset ominaisuudet mahdollistavat työskentelyn vaativassakin maastossa. Koiralla pitää olla riittävä henkinen kapasiteetti: sen pitää pystyä työskentelemään pitkäkestoisesti erilaisissa olosuhteissa ja sen pitää sietää erilaisia häiriöitä kuten kovia ääniä menettämättä toimintakykyään. Luonnollisesti pelastuskoiran tulee suhtautua ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja sen pitää pystyä työskentelemään myös muiden koirien läheisyydessä.

Pirkanmaan Pelastuskoirat ry:n toimintaan pääsee mukaan pääsykokeen kautta. Tavoitteenamme on valikoida pääsykokeen avulla alkeiskurssillemme koirakot, joissa näemme potentiaalia kehittyä aina hälytysryhmätasolle asti. Pääsykokeessa kiinnitetään huomiota mm. koiran ja ohjaajan yhteistyöhön, koiran suhtautumiseen vieraisiin ihmisiin ja meluun, koiran liikkumiseen erilaisilla alustoilla sekä koiran yleiseen toimintakykyyn. Pyrimme järjestämään pääsykokeen kerran vuodessa.

Ohjaajalta toivomme halua sitoutua vapaaehtoistoimintaan (Vapepa) ja sitä kautta intoa kouluttaa koiraa ja itseään pitkäjänteisesti kohti asetettuja tavoitteita. Pääsykokeesta ja sitä edeltävästä infotilaisuudesta tiedotetaan PPK:n Facebook-sivuilla ja näillä www-sivuilla.

Jos sinulla on kysyttävää jäsenasioista tai koulutusasioista, otathan yhteyttä jäsensihteeriin tai koulutusvastaaviin.