Pelastuskoiran kouluttaminen on pitkäjänteistä työtä ja viranomaistason pelastuskoiran kouluttaminen vie keskimäärin 3-4 vuotta. Koiran lisäksi myös koiranohjaajan tulee kouluttautua ja ylläpitää taitojaan jatkuvasti. Koiranohjaajalta vaadittavia taitoja koiran ohjaamisen ja lukemisen lisäksi ovat mm. yhteistyökyky, ensiaputaito, suunnistustaito sekä erilaisten etsintätaktiikoiden hallitseminen.

Pelastuskoiran tulee olla terverakenteinen ja muutoinkin terve koira, jonka fyysiset ominaisuudet mahdollistavat työskentelyn vaativassakin maastossa. Koiralla pitää olla riittävä henkinen kapasiteetti: sen pitää pystyä työskentelemään pitkäkestoisesti erilaisissa olosuhteissa ja sen pitää sietää erilaisia häiriöitä kuten kovia ääniä menettämättä toimintakykyään. Luonnollisesti pelastuskoiran tulee suhtautua ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja sen pitää pystyä työskentelemään myös muiden koirien läheisyydessä.

Pirkanmaan Pelastuskoirat ry:n toimintaan pääsee mukaan alkeiskurssin kautta. Koska kouluttajaresurssimme ovat rajalliset, emme pysty ottamaan kaikkia halukkaita toimintaamme mukaan. Tämän vuoksi pyrimme järjestämään vuosittain "pelastuskoirien pääsykokeen", jossa tavoitteenamme on valikoida alkeiskurssille koirakot, joissa näemme potentiaalia kasvaa ja kehittyä aina hälytysryhmätasolle asti. "Pääsykokeessa" kiinnitetään huomiota mm. koiran ja ohjaajan yhteistyöhön, koiran suhtautumiseen vieraisiin ihmisiin ja meluun (ampuminen), koiran liikkumiseen erilaisilla alustoilla ja kykyyn suoriutua erilaisista esteistä, sekä koiran yleiseen toimintakykyyn.

Ohjaajalta toivomme halua sitoutua vapaaehtoistoimintaan (Vapepa) ja sitä kautta intoa kouluttaa koiraa ja itseään pitkäjänteisesti kohti asetettuja tavoitteita. Jo ennen "pääsykokeeseen" osallistumista koiran kanssa kannattaa harjoitella mm. tottelevaisuusliikkeitä, koska myös pelastuskoiratoiminnassa koiran hallinta on kaiken perusta. "Pääsykokeesta" ja sitä edeltävästä infotilaisuudesta tiedotetaan PPK:n Facebook-sivuilla ja näillä www-sivuilla.

Jos sinulla on kysyttävää jäsenasioista tai koulutusasioista, otathan yhteyttä jäsensihteeriin (jasensihteeri @ pirkanmaanpelastuskoirat.fi) tai koulutusvastaavaan (koulutusvastaava @ pirkanmaanpelastuskoirat.fi)