Rauniokoiria koulutetaan sijoitettavaksi pelastuslaitosten valmiusorganisaatioon mahdollisia sortumaonnettomuuksia varten.

Rauniokoiran tehtävänä on paikallistaa sortumaan jääneen henkilön haju, tarkentaa uhrin sijainti ja ilmaista se ohjaajalleen. Rauniokoiran tulee olla ketterä eikä se saa arastella erilaisilla – epämiellyttävillä ja epävakailla – alustoilla liikkumista. Sen tulee olla hyvin ohjaajansa hallinnassa ja ohjattavissa, mutta pystyä samalla itsenäiseen työskentelyyn etäälläkin ohjaajastaan.

Rauniokoiran tulee myös kestää erilaisia häiriöitä (raivaushenkilöt ja raivausmelu). Tämän vuoksi rauniokokeissa testataan koiran kyky kestää häiriötä mm. ampumalla starttiaseella.

Rauniokokeessa on kaksi tasoa: helpompi A ja vaativampi B.