Jäljestyksessä koira työskentelee maavainuisesti etsien ihmisen tallaamaa jälkeä. Jäljen löytäessään koira lähtee seuraamaan sitä. Jos henkilöltä on pudonnut esineitä (esim. kännykkä) maahan, koiran tehtävänä on ilmaista esineet ohjaajalleen.

Useimmiten koira on kytkettynä jäljestysliinaan jäljestyksen ajan, mutta tehtävä voidaan suorittaa myös vapaana. Löydettyään jäljen päässä olevan henkilön, koira ilmaisee tämän ohjaajalleen.

Jälkikoiralta vaaditaan tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä ja jälkiuskollisuutta. Sen tulee pystyä nostamaan jälki, päättelemään jäljen oikea kulkusuunta sekä pysymään jäljellä häiriötekijöistä (eläimet, eläinten jäljet, muiden ihmisten risteävät jäljet) huolimatta.

Pelastusjälkikokeessa on kaksi tasoa: helpompi A ja vaativampi B.