Pirkanmaan Pelastuskoirat ry:n toimintaan pääsee mukaan alkeiskurssin kautta. Koska kouluttajaresurssimme ovat rajalliset, emme pysty ottamaan kaikkia halukkaita toimintaamme mukaan. Tämän vuoksi pyrimme järjestämään yleensä vuosittain "pelastuskoirien pääsykokeen", jossa tavoitteenamme on valikoida alkeiskurssille koirakot, joissa näemme potentiaalia kasvaa ja kehittyä aina hälytysryhmätasolle asti. "Pääsykokeessa" kiinnitetään huomiota mm. koiran ja ohjaajan yhteistyöhön, koiran suhtautumiseen vieraisiin ihmisiin ja meluun (ampuminen), koiran liikkumiseen erilaisilla alustoilla ja kykyyn suoriutua erilaisista esteistä, sekä koiran yleiseen toimintakykyyn. Ohjaajalta toivomme halua sitoutua vapaaehtoistoimintaan (Vapepa) ja sitä kautta intoa kouluttaa koiraa ja itseään pitkäjänteisesti kohti asetettuja tavoitteita. Jo ennen "pääsykokeeseen" osallistumista koiran kanssa kannattaa harjoitella mm. tottelevaisuusliikkeitä, koska myös pelastuskoiratoiminnassa koiran hallinta on kaiken perusta.